Marta Režová (1978) se fotografii věnuje od roku 2011, následně absolvovala kurz na škole keativní fotografi v Praze.

V současné době studuje magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě (Slezské univerzity v Opavě). 

Převážně se věnuje focení portrétu, fashion, reportáži a reklamní fotografii. 

V reklamním prostředí pracovala přes deset let a právě proto zde vznikaly její první zakázky.                                              Pro reklamní produkce fotila backstage z natáčení televizních reklam pro klietny jako například                               

T-Mobile, Garnier, Škoda Auto, Fiat apod.

Při focení svateb může skloubit vše, co jí ve fotografii baví. Portrét, reportáž, barvy i černobílou                                          a také komunikaci s lidmi.  Umí stylizovat, ale zároveň má ráda to správné zachycení okamžiku.

Rodinnou pohodu může zachytit u vás doma, venku a stejně tak v ateliéru. 

She started doing photography in 2011 and successfully passed the course at School of Creative Photograph  in Prague.

She is currently studying at the Institute of Creative Photography (Silesian University in Opava). Her time is mostly devoted to portraiture, reportage and advertising photography.

Since she has been working in advertising industry for a long time, the first commissions were coming from production companies (e. g. making-of TV commercials for clients as T- Mobile, Škoda Auto, Garnier. etc.). 

When photographing weddings, she can combine everything she enjoys in photography. Portrait, reportage, colors and black and white and also communication with people. She can style, but at the same time she likes the right capture of the moment.

She can capture  your family at home, outdoors as well as in the studio. 

Žena a život,  7/2020